+30 6989 685463

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρακτικά 62ης συνεδρίασης του ΔΣ του Συλλόγου Αντισφαίρισης Μεσσήνης.

Την 25 Οκωβρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Αντισφαίρισης Μεσσήνης, τα οποία εξελέγησαν κατά την Γ.Σ. της 18 Οκτωβρίου 2020 (υπ’ αριθμ. 4) και σύμφωνα με το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής, σε έκτακτη συνεδρίαση στα γραφεία του συλλόγου στο Αθλητικό Κέντρο Αγίου Νικολάου, και με μυστική ψηφοφορία βάσει του άρθρου 19 του καταστατικού εκλέχθηκαν:
Πρόεδρος Καλογερόπουλος Παναγ. του Ιωάννη
Αντιπρόεδρος Χρήσιμος Ευστάθιος του Κων/νου
Γενικός Γραμματέας Φωτεινόπουλος Παναγ. του Φωτίου
Ταμίας Δρακόπουλος Βασίλειος του Νικολάου
Έφορος Λυμπερόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

Αντιπρόσωπος σε Γ.Σ – Αρχαιρεσίες σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες ορίζεται ομόφωνα το μέλος του ΔΣ κ. Βασίλειος Δρακόπουλος.

Ελεγκτική επιτροπή
Πρόεδρος Περικλης Καλοφωλιάς
και μέλη Ζέρβας Θεόδωρος και Αποστολόπουλος Γρηγόρης.

chef Demetrios Pyliotis

+30 6989 685463

Αθλητικό Κέντρο Αγ. Νικολάου Μεσσήνης

Social Media

Search the website