+30 6989 685463

Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου

Πρακτικά 75ης συνεδρίασης του ΔΣ του Συλλόγου Αντισφαίρισης Μεσσήνης.

Την 9 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθαν τα νεα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Αντισφαίρισης Μεσσήνης, τα οποία εξελέγησαν κατά την Γ.Σ. της 8 Ιανουαρίου 2023 (υπ’ αριθμ. 1) σύμφωνα με το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής και εκλέχθηκαν:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απο το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης:
Πρόεδρος Δρακόπουλος Βασίλειος του Νικολάου

Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας βάσει του άρθρου 19 του καταστατικού:
Αντιπρόεδρος Χρήσιμος Ευστάθιος του Κων/νου
Γενικός Γραμματέας, Λυμπερόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου
Ταμίας,  Φωτόπουλος Σπύρος του Δημητρίου.
Έφορος, Φωτεινόπουλος Παναγιώτης του Φωτίου

Ελεγκτική επιτροπή
Πρόεδρος Περικλης Καλοφωλιάς

  • και μέλη, Μόσχος Χρήστος
  • .Παπουτσής Γιώργος

chef Demetrios Pyliotis

+30 6989 685463

Αθλητικό Κέντρο Αγ. Νικολάου Μεσσήνης

Social Media

Search the website